Regulamin:

1. Niniejszy regulamin stanowi zbiór zasad obowiązujących w katalogu stron internetowych SEOKatalog24.pl.

2. Zgłoszenie strony do katalogu jest równoznaczne z automatyczną akceptacją tego regulaminu i w tej sytuacji użytkownik zobowiązuuje się do przestrzegania jego zapisów.

3. Do katalogu stron SEOkatalog24.pl mogą być zgłaszane jedynie strony polskojęzyczne; strony w innym języku będą odrzucane przez zespół moderatorów.

4. Stronę do katalogu zgłosić może każdy, a zgłosić można dowolną liczbę stron, pod warunkiem, że zgłaszający jest właścicielem każdej z dodawanych stron lub działa z polecenia właściciela.

5. Administracja katalogu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zapisach Regulaminu, bez opcji powiadamiania o tym użytkowników.

6. Katalog stron SEOKatalog24.pl jest katalogiem ściśle moderowanym a każdy wpis jest skrupulatnie sprawdzany. Dlatego też dodający wpis powinien zadbać o to, by opis dodawanej strony był możliwie jak najbardziej unikalny i rzeczowy, skonstruowany bez błędów ortograficznych i stylistycznych. Opis strony powinien jednoznacznie odzwierciedlać treść strony; zabronione jest nadmierne "faszerowanie" opisu słowami kluczowymi.

7. Do katalogu pod żadnym pozorem nie będą przyjmowane strony, które choć w najmniejszym stopniu łamią prawo polskie lub międzynarodowe.

8. Administracja i zespół moderatorów nie zaakceptują na pewno stron, które są:

• jeszcze w budowie lub są jedynie samymi wizytówkami;

• związane z pornografią, erotyką lub tym podobne;

• witrynami propagującymi nienawiść na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, preferencji seksualnych itp.;

• witrynami zawierającymi treści wulgarne, obrażające uczucia i naruszające prawo innych osób itd.;

• związane w jakikolwiek sposób z hazardem, w tym stron kasyn, zakładów bukmacherskich etc., chyba że działają legalnie na terenie Polski;

• aliasami;

• podstronami;

• jedynie przekierowaniem na inną stronę;

9. Administracja katalogu SEOKatalog24.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu lub modyfikacji jego treści bez podania przyczyny.

10. Użytkownik ma prawo do wglądu i wnoszenia poprawek do danych dotyczących swojego wpisu, może też zażądać usunięcia tych danych z bazy katalogu, pod warunkiem że prośba o usunięcie wpisu wysłana będzie z adresu email który był podawany podczas dodawania strony (warunek weryfikacyjny).

11. Dodane strony, które będą łamały choć jeden z w/w punktów Regulaminu nie zostaną zaakceptowane, nawet jeśli została już wniesiona opłata (w takim przypadku opłata nie zostanie zwrócona).

12. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść linków oraz stron, do których one prowadzą.